مجموعه داده‌های موجود برای تصاویر MRI مغزدر این بخش تعدادی از دیتاست‌های موجود از تصاویر MRI مغز را، که برای انجام پژوهش و آزمایشات در این حوزه قابل استفاده هستند، معرفی خواهیم کرد.
جدول زیر مجموعه‌ای کلی از مخازن داده‌های تصویری مغزی است که در هر مجموعه تعدادی از داده های MRI به صورت گروه‌بندی شده وجود دارد. این داده ها برای استفاده عموم آزاد و قابل دسترسی توسط لینک‌های مشخص شده است.

Repository details

URL address 
INDI = International Neuroimaging Data-sharing Initiative

http://fcon_1000.projects.nitrc.org

COINS = Collaborative Informatics and Neuroimaging Suite

http://coins.mrn.org

LONI = Laboratory of Neuro Imaging Image & Data Archive

https://ida.loni.usc.edu
CADDementia = Computer-aided diagnosis of Dementia

http://caddementia.grand-challenge.org

Brain-development.org

http://brain-development.org/

UCL Dementia Research Centre

https://www.ucl.ac.uk/drc/research/miriad-scan-database

OASIS = The Open Access Series of Imaging Studies

http://www.oasis-brains.org/

ADNI = The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative 

http://adni.loni.usc.edu/

 

IXI

 

این مجموعه داده دارای حدود 600 تصویر MRI مغز سالم از افراد با رده ی سنی 19-86 سال در فرمت NIFTI  می‌باشد، که در سه بیمارستان مختلف در لندن جمع آوری شده اند:

1. بیمارستان Hammersmith با استفاده از سیستم Philips 3T.

2. بیمارستان Guy’s با استفاده از سیستم Philips 1.5T.

3. موسسه روانپزشکی با استفاده از سیستم GE 1.5T.

 حدودا 250 نفر از افرادِ مورد سنجش مرد، و 311 نفر زن می‌باشند، و میانگین سنی افراد  نیز حدودا 48.62 می‌باشد. علاوه بر برچسب سن، اطلاعاتی از قیبلِ جنسیت، قومیت، وضعیت شغلی، وضعیت تاهل، قد، وزن و غیره نیز ثبت شده اند.

فایلِ حاوی اطلاعات مربوط به این داده ها، دارای نواقصی هست، که موجب می‌شود تمامی داده‌ها قابل استفاده نباشند. نواقص موجود عبارتند از:

 1. برخی از Nifti فایل‌ها، فاقد اطلاعات ( به خصوص برچسب مربوط به سن) در فایلِ مربوطه می‌باشند.

2. برخی از داده ها، دارای اطلاعات کاملی در فایل ذکر شده هستند، اما فایل Nifti مربوط به آنها، موجود نمی‌باشد.

3. به ازای برخی از تصاویر Nifti (با یک ID منحصر به فرد)، دو دسته اطلاعات مختلف در فایل حاوی اطلاعات وجود دارد. و به این علت که فایل Nifti شامل هیچ اطلاعاتی مگر ID نیست، قابلیت تشخیص و تمیز دادن این دو دسته وجود ندارد. لذا این دسته از داده ها نیز بلااستفاده خواهند ماند.

در نهایت، با حذف داده هایی که دارای نقص هستند، 557 داده‌ی بی نقص، از این مجموعه داده، قابل استفاده‌اند.

 

OASIS

 

OASIS-3 یک جمع‌بندی از داده‌ها از حدودا بیشتر از 1000 شرکت کننده است که در طول چندین پروژه در حال انجام از طریق WUSTL Knight ADRC طی 30 سال جمع آوری شده است. شرکت کنندگان، شامل 609 بزرگسال شناخته شده و 489 فرد در مراحل مختلف شناختی در رده ی سنی 42 تا 95 سالگی هستند.
این مجموعه داده حاوی بیش از 2000 جلسه MR است که شامل T1w، T2w، FLAIR، ASL، SWI و غیره می‌باشد. در تصویربرداری داده ها از 3 ردیاب مختلف PIB، AV45 و FDG، استفاده شده‌است.در مجموع بیش ازحدودا 1500 اسکن تصویر خام از این مجموعه داده، در دسترس هستند.

 

 ABIDE

 

 مجموعه داده ی ABIDE)  Autism Brain Imaging Data Exchange)، داده های تصویربرداری عملکردی و ساختاری مغز را که از آزمایشگاه های سراسر جهان جمع آوری شده‌اند، برای به دست آوردن درک ما از پایگاه های عصبی “اوتیسم”، جمع‌آوری کرده است.

ABIDE در حال حاضر شامل دو مجموعه بزرگ ABIDE I و ABIDE II می‌باشد. هر مجموعه از طریق جمع‌آوری مجموعه داده‌ها به طور مستقل در بیش از 24 آزمایشگاه تصویربرداری بین المللی جمع آوری شده است و در اختیار محققان در سراسر جهان قرار می‌گیرد.

 ABIDE I ارائه ی نخست  ABIDE است، که شامل 1112 مجموعه داده با 539 نفر از افراد مبتلا به ASD و 573 نفر با شرایط معمول (در رنج سنی7-64 سال، و با میانگین 14.7 سال) می‌باشد.

پیچیدگی و ناهمگونی قابل توجه ASD و نتایج اولیه از تجزیه و تحلیل داده‌های ABIDE I، نیاز به نمونه‌های بزرگ‌تر و بهتر را مشخص کرد. بر این اساس، ABIDE II ایجاد شد و تا به امروز، ABIDE II به طور کلی1114 مجموعه داده از 521 نفر با ASD و 593 نفر با شرایط نرمال (در محدوده سنی 5-64 سال) گردآوری کرده است، که این داده ها به طور علنی در ژوئن 2016 به جامعه علمی منتشر شدند.


یک دیدگاه بگذارید