وبلاگ

تخمین سن بیولوژیکی مغز توسط اطلاعات ضخامت قشر مغز- قسمت دوم


در بررسی مقاله‌ای پیرامون تخمین سن بیولوژیکی مغز توسط اطلاعات ضخامت قشر مغز، در بخش قبلتا آنجا پیش رفتیم که  پیش پردازش داده‌ها انجام گرفت و داده‌های پرت نیز شناسایی و حذف شدند. بنابراین اکنون داده های ما آماده‌ی استفاده در مدل هستند. روش پیشنهاد شده برای مدل کردن سن مغز: همانطور که می‌دانیم، پیش

بیشتر بخوانید